Elektronisch delen medische gegevens

Ziekte, een blessure of ongeval komen vaak onverwacht. U kunt daardoor zomaar in de spreekkamer van een "vreemde" arts, een onbekende apotheek of op de huisartsenpost terecht komen. Dan kan het belangrijk zijn dat deze zorgverlener uw patiëntengegevens kan inzien. Hij of zij kan zich beter een beeld vormen van uw situatie als hij of zij weet heeft van ziektes in het verleden, uw medicijngebruik en eventuele allergieën op medicijnen.  Daardoor is het wel nodig dat gegevens kunnen worden uitgewisseld tussen collega's in de zorg. Met ingang van 1 januari 2013 is dit alleen mogelijk wanneer u daarvoor(schriftelijk) toestemming heeft gegeven.

In onderstaande folder leest u mee over dit belangrijke onderwerp.
Informatiefolder uitwisseling patiëntengegevens

Alle 13 huisartsen van Best werken hieraan mee. Omdat wij van mening zijn dat de mogelijkheid van goede informatieuitwisseling een voorwaarde is voor goede zorg in waarneemsituaties.

Indien u ook van mening bent dat het belangrijk is dat na 1 januari 2013 in waarneemsituaties beschikt kan worden over uw patiëntengegevens verzoek ik u zo spoedig mogelijk, in elk geval ruim voor 1 januari a.s., hiervoor schriftelijk toestemming te verlenen door onderstaand formulier te downloaden, in te vullen en in te leveren of op te sturen naar mijn praktijk.
Toestemmingsformulier OptIn

Let op; iedereen van 16 jaar of ouder dient zelf een formulier in te vullen en te ondertekenen. Voor kinderen tot 12 jaar dienen de ouders toestemming te verlenen. Voor kinderen tussen 12 en 16 heeft de wetgever het ingewikkelder gemaakt; zij dienen, naast de toestemmingsverlening door hun ouders, ook nog zelf een formulier te ondertekenen.

Uiteraard zijn ook op de praktijk losse toestemmingsverklaringen verkrijgbaar.

Voor meer informatie: zie http://www.vzvz.nl/page/Home/Informatiepunt

Contact

Spoednummer 0499-375274
 

Huisartspraktijk F.A. Wittkamper

Tamboer 20
5684 AW Best
Telefoon:
0499-232020
Receptenlijn:
0499-232021
www.huisartsbest.nl
Routebeschrijving >